Gemeenteraadsverkiezingen op 9 oktober 2018

GenkTV gaf aan alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen in Genk 5 minuten tijd om hun belangrijkste programmapunten voor te stellen. Lijst 5 Vlaams Belang Chris Janssens

ga terug