Hoofdkwartier Wereldvrouwen in Genk

De Federatie Wereldvrouwen  overkoepelt 50 vrouwenverenigingen die vooral bezig zijn met zwakkere vrouwen in onze samenleving, o.a. allochtone vrouwen. Deze vrouwen zijn niet zwak, maar worden in onze samenleving in een leefomgeving geduwd waarin armoede dikwijls ontstaat. De Federatie Wereldvrouwen is gevestigd in de  Galopinlaan in Zwartberg, in de gebouwen van Nas Dom.

Bekijk het filmpje

Seniorenzitting

De Seniorenraad, de sociale dienst van Stad Genk, de verschillende seniorenverenigingen, de Dienstencentra  en de Spasbinken organiseren na  de Prinsenpronkzitting een Seniorenzitting. Hierop doet het seniorenprinsenpaar van het vorige carnavaljaar afstand van de macht en wordt het nieuwe prinsenpaar aangesteld. Er waren meer dan 800 senioren en medioren aanwezig

Bekijk het filmpje

Nieuwjaarsreceptie van stad Genk

Meer dan 4000 Genkernaren waren afgezakt naar de oude mijngebouwen van Waterschei om er de nieuwjaarsreceptie van de stad mee te maken. Elk jaar verhuist de receptie naar een plaats waar de stad een nieuw project op stapel zet. De mijnterreinen worden Thor park, een nieuw hoogwaardig industrieterrein en wetenschapspark.

Bekijk het filmpje