G10-tienerpas voorgesteld

De G10 is een jongerengroep tussen 12 en 16 jaar die zich bezig houdt met het adviseren van het gemeentebestuur. Nu stelden ze de Tienerpas voor aan de pers

De Boetprocessie in Veurne

Reeds van in 1644 gaat jaarlijks de Boetprocessie door in Veurne, en dit op de laatste zondag in juli. De Broederschap van de Sodaliteit waakt erover dat aan de processie niets veranderd wordt sinds haar ontstaan. De Boetprocessie gaan bekijken is zeker een tip voor een trip aan onze kust op het einde van juli