Gemeenteraadsverkiezingen op 9 oktober 2018

GenkTV.be gaf aan alle partijen die in Genk opkomen de kans om hun belangrijkste programmapunten voor te stellen. Lijst 4 Groen Kristien Kempeneers

ga terug