Genkse Leerwinkel organiseert Leermarkt

Er blijken heel wat jonge mensen uit te vallen in het schoolgebeuren, waardoor zij geen of onvoldoende kwalificatiebewijzen kunnen voorleggen. Anderzijds zijn er ook heel wat volwassenen die denken aan een carrièreswitch. De Leerwinkel zoekt met de betrokkenen naar een gepaste oplossing. Op de Leermarkt stonden standjes van zowat alle organisaties die zich bezighouden met volwassenenonderwijs

Genk vangt vluchtende Oekraïners op

Op vraag van de Federale en Vlaamse overheid zorgt Genk voor ongeveer 110 collectieve opvangplaatsen voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, op drie locaties. Wij namen kijkje in een ervan, nl. in de leegstaande gebouwen van Keroma in de Kolenhavenstraat in Langerlo.

Oorlogsmonumenten Kneippstraat

In de Kneippstraat vielen in 1944 en in 1945  twee bommenwerpers. Op de plaats waar ze vielen werden monumenten geplaatst. Vandaag 78 jaar later werd er een korte herdenking gehouden op initiatief van de historische werkgroep BeWoog.

 

Een heel speciaal trouwfeest

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Holibi- en Transgenderfobie organiseerde OGWA (Ook Genks, wel anders) in samenwerking met het Huis van de Mens een zogenaamde trouwerij van een 15-tal Holibikoppels.