Weinig belangstelling voor Nationale Feestdag op 21 juli 2011

Slechts een dertigtal mensen kwamen opdagen voor de viering van de Nationale Feestdag. De meesten waren dan nog leden van oudstrijdersverenigingen. Geen afgevaardigden van de rechterlijke macht, de politieke wereld of uit de ambtenarij.

 

 

 

ga terug