Genkse Schepen wordt Limburgs Gedeputeerde op 16 december 2015

Erik Gerits zal vanaf 1 januari 2016 gedeputeerde worden voor Economie in de Limburgse Provincieraad. Hij vervangt daar Marc Vandeput.  De eedaflegging gebeurde in de laatste provincieraad van 2016.

ga terug