Hoofdkwartier Wereldvrouwen in Genk

De Federatie Wereldvrouwen  overkoepelt 50 vrouwenverenigingen die vooral bezig zijn met zwakkere vrouwen in onze samenleving, o.a. allochtone vrouwen. Deze vrouwen zijn niet zwak, maar worden in onze samenleving in een leefomgeving geduwd waarin armoede dikwijls ontstaat. De Federatie Wereldvrouwen is gevestigd in de  Galopinlaan in Zwartberg, in de gebouwen van Nas Dom.

Bekijk het filmpje

Moslims vieren met niet-moslims

Het is stilaan een traditie geworden dat de Genkse Moslims na hun Offerfeest op de Genkse marktdag gratis hapjes en thee uitdelen. De traditie wil dat het vlees van de schapen die geslacht worden voor een derde deel zelf wordt gehouden voor de eigen familie, een derde wordt gedeeld met vrienden en kennissen en een derde deel wordt geschonken aan de armen.

Bekijk het filmpje

Marokkaanse Iftar

Gedurende de Ramadan eten of drinken de Moslims niet van zonsopgang tot zonsondergang. Maar ’s avonds is het dan wel feest, zowel in de familie als in verenigingsverband. Op een wel bepaald moment , dat in een kalender is vastgelegd, breekt men de vasten. Dit noemt men de iftar

Bekijk het filmpje

Vrijetijdsdag

Anderstaligen leren alleen met succes Nederlands wanneer ze uit hun isolement willen en kunnen treden. Deelnemen aan het vrijetijdsaanbod in Genk is al een stap in de goede richting. KRC stelde haar lokalen ter beschikking om een vrijetijdsmarkt voor anderstaligen te organiseren

Bekijk het filmpje

Sloveens Paasontbijt

De Sloveense gemeenschap viert Pasen nog op haar traditionele manier. Op Paasmaandag komen ze na de mis samen in Nas Dom om er een ontbijt te nemen met harde eieren (tranen van Christus), een speciale gerookte hesp (lichaam van Christus) met mierikswortels en een ringvormige cake (de doornkroon van Christus). De Eucharistieviering wordt altijd muzikaal verzorgd door het Sloveens koor Slomsek uit Maasmechelen.

Bekijk het filmpje

Turks Jongerenfeest

De Turkse Unie organiseerde een jongerenfeest in de Limburghal.  Alle Turkse jongerenorganisaties konden in standjes hun activiteiten kwijt aan de bezoekers. Toneel, muziek, sport zijn zo wat de belangrijkste activiteiten. Er was een vrij podium en er werd ook een gesprekspanel voorzien waar jongeren kunnen debateren.

Bekijk het filmpje

Sloveens Pasen (2)

Op Paasmaandag komen de Sloveense Genkenaren samen om eerst een misviering te volgen en nadien gezamelijk een ontbjit te nemen in Nas Dom in Zwartberg. In dit ontbijt vind je zeker harde eieren, ham met miriekswortel en de speciaal gebakken ringvormige cake. Voor de montage maakten wij ook gebruik van archiefbeelden van 2008   

Bekijk het filmpje

Debat over opvoeding

De werking van de  Marokkaanse vaders van Genk-Zuid lag aan de basis van een debatavond in het Cultureel Centrum. Samen met de Opvoedingswinkel is de werkgroep al een tijdje bezig om zich te bezinnen rond de problematiek van opvoeding en werk voor jonge migranten

Bekijk het filmpje

MC Attawassul bestaat 10 jaar

MC Attawassul intersseert zich vooral voor cultuur en sport. Zij wil bruggen bouwen tussen de generaties Belgen van marokkaanse origine en tussen de Belgische samenleving. Op deze 10-jarige verjaardag was er hoog bezoek, Minister Jo Vandeurzen, de ambassadeur van Marokko, gouverneur Reynders, de voorzitter van het Vlaams parlement Jan Peumans,  burgemeester Gabriels en nog heel wat vooraanstanden.

Bekijk het filmpje

Feest bij de Moslims

Het Offerfeest is een groot feest voor de Moslims. Zij gedenken Profeet Ibrahim (Abraham) die zijn zoon wilde offeren om zijn geloof te bewijzen. God aanvaarde dit offer niet en was tevreden met de offering van een schaap. Tijdens het offerfeest willen de moslims ook hun geloof in Alah bewijzen. Het is echter niet alleen een religieus feest maar ook een familefeest

Bekijk het filmpje