Nieuwkomers leren vrijetijdsaanbod kennen

Anderstalige nieuwkomers komen meestal uit landen waar het gebruik van vrije tijd niet gestructureerd is zoals bij ons. Vandaar dat het zinvol is, om jonge nieuwkomers dit aanbod te leren kennen. Hierdoor wordt de kans groter dat ze gebruik maken van jeugdcentra en hierdoor hun integratie in onze maatschappij bevorderen