Archief van de rubriek: ‘Politiek’

Erik Gerits nieuwe schepen - 21 juni 2010

Vanaf 1 juli zal Erik Gerits, manager bij KRC Genk zijn taak opnemen als nieuwe schepen voor evenementen, economie en cultuur. Wij vroegen naar zijn vooruitzichten

Bekijk de reportage


Burgemeester bezoekt wijken - 15 april 2010

Toen Wim Dries burgemeester werd, beloofde hij om de Genkse bevolking persoonlijk te komen bevragen. Vandaag is hij begonnen met zijn 10 wijktours. Elke wijkbewoner zal per brief verwittigd worden wanneer de burgemeester hun wijk bezoekt.

Bekijk de reportage


Vakbonden tegen racisme - 20 maart 2010

Op het Stadsplein voerden de drie vakbonden samen met het Meldpunt Discriminatie actie tegen racisme en voor diversiteit.

Bekijk de reportage


Betaalbaar wonen in Genk - 14 januari 2010

Genk heeft het plan uitgewerkt om tegen 2010, 1000 nieuwe betaalbare woningen te voorzien. Dit is zelfs meer dan het decreet op de sociale woningbouw oplegt.

Bekijk de reportage


Nieuwjaarsboodschap Wim Dries - 30 december 2009

Burgemeester Wim Dries hield eraan om langs deze weg de Genkenaren toe te spreken

Bekijk de reportage


Laatste Gemeenteraad - 17 december 2009

Een carrière van 39 jaar mandaten in Genk werden voor Burgemeester Jef Gabriels afgesloten met zijn laatste gemeenteraad waarop alle partijen het eens waren: Jef Gabriels heeft Genk gemaakt. Ook nam de nieuwe burgemeester Wim Dries de fakkel over. Anniek Nagels werd nieuwe schepen. Tom Aerts zal de nieuwe Raad voorzitten.

Bekijk de reportage


Debat over werkloosheid allochtonen - 4 december 2009

ACV Genk richtte een debat in over tewerkstelling van allochtonen. Verschillende politici uit verschillende politieke partijen namen deel aan het debat. Ook van werkgeverskant was er een vertegenwoordiger. De rol van onderwijs kwam ook ter sprake.

Bekijk de reportage


Wim Dries Burgemeester - 2 december 2009

Wim Dries legde vandaag de eed als burgemeester van Genk af in handen van Gouverneur Reynders.

Bekijk de reportage


Vredesmarcheerders ontvangen in Genk - 28 juni 2009

Een twintigtal vredesactivisten die een mars bezig zijn van Genève naar Brussel passeerden langs Genk. Gezien Genk een “Stad voor de Vrede” is werden zij ontvangen op het stadhuis.

Bekijk de reportage


Genk heeft zijn eerste ereburger - 8 mei 2009

De voltallige gemeenteraad was het er over eens Luc Dhoore te benoemen als eerste ereburger van de stad

Bekijk de reportage


Internationaal Comité bestaat 20 jaar - 8 mei 2009

Het Internationaal Comité is 20 jaar geleden gestart in Casa Papa Giovanna in Genk. Vandaag telt het 173 afdelingen over gans Vlaanderen

Bekijk de reportage


Colleges Genk Hasselt samen - 11 februari 2009

Burgemeester Reynders en zijn Schepenen van Hasselt brachten een tegenbezoek bij het Schepencollege van Genk. De pers was uitgenodigd om de eerste resultaten te kennen.

Bekijk de reportage


Genk-Zuid - 19 november 2008

Zorgt het beleid genoeg voor gezonde lucht? Bekijk de reportage


Sledderlo - 19 november 2008

ProGenk voert actie voor zuivere lucht. Bekijk de reportage


Zwarte vlaggen in Genk - 12 juli 2008

Waarom hingen er zwarte vlaggen in Genk-Centrum.

Bekijk de reportage