Studiebegeleiding door coachen

Op dit ogenblik loopt in Winterslag, reeds voor het 2de jaar een project van studiebegeleiding door jongvolwassenen op vrijwillige basis in Winterslag. Tijdens de begeleidingsnamiddag werd er in drie groepen gewerkt, een groep leerlingen, een groep ouders en een groep coachen.