Schepen Steyvers trouwt laatste koppel op 11 december 2010

Schepen van Burgerzaken Jeannine Steyvers stopt op 1 januari met haar schepenambt. Ze hield eraan om het huwelijk van Gommard Chauvaux en Yvette Crombez, geen onbekenden voor de schepen, als laatste huwelijk te voltrekken

ga terug