Audiovisueel verhoor in GAOZ

De politiezone GAOZ is een van de eerste zones die een audiovisuele verhoorkamer hebben in gebruik genomen. Verhoren zullen in het vervolg op videoband kunnen vastgelegd worden. Hierdoor krijgt de verdachte meer rechtszekerheid en de politie een beter werktuig om hun opdracht beter te kunnen uitvoeren