Jeugdwerkvormen werken samen

De kastjesindeling tussen georganiseerde jeugd (scouts, Chiro, enz) en niet-georganiseerde jeugd (speelpleinwerking, jeugdhuizen) wordt in Genk doorbroken. GIGOS is hiervoor de gangmaker. Samenwerken met andere jongeren wordt door de jongeren zel positief ervaren.