De OXFam Solidariteits-winkel verhuisd naar de Stationsstraat

OxFam is een bekende organisatie die steun verleent aan de zwakkeren in de ganse wereld.  In de nieuwe Oxfamwinkel in de Stationsstraat kan men terecht voor tweedehandskleding, tweedehands speelgoed, boeken of CDs. De koopwaar wordt ingezameld en verkocht aan zeer lage prijzen. Men is ook op zoek naar vrijwilligers