Eindejaarstentoonstelling in de Genkse Academie op 15 juni 2018

Dit weekend zijn het open atelierdagen in de GA op de Welzijnscampus. De eindwerken van de laatstejaars zijn ook nog het volgend weekend te bekijken.

ga terug