Schoolfeest in GO!-basisschool De Reinpad-Gelieren op 20 mei 2017

In de school op de Reinpad werd in de basisschool van het GO8-onderwijs onder heel veel belangstelling het schoolfeest gehouden

ga terug