Juniorteam stelt mobiliteitsaanbevelingen voor op 10 mei 2017

Het Junioteam werkte dit jaar rond mobiliteit, meer bepaald mobiliteit voor kinderen en jongeren.

Zij hadden een 10-tal aanbevelingen voor de burgemeester en de schepenen

ga terug