Jongeren ontdekken bibliotheek al spelend

Het Centrum voor Informatieve Spelen vzw ontwikkelde in opdracht van de Genkse bib een computerspel, waarme kinderen in groep de bibliotheek kunnen leren kennen