Stille tocht in Waterschei voor verdraagzaamheid op 2 december 2015

Het wijkmanagement vond het nodig om iets te doen om de sfeer tussen de mensen in de wijk niet te laten verzuren.

ga terug