Europese interesse voor besparingsproject in Kolderbos op 29 november 2013

Er loopt een Europees project om vooral in de sociale woningbouw de water- en energiekosten voor de bewoners onder controle te houden.  Afgevaardigden uit 10 Europese landen kwamen het systeem, dat in een dertigtal woningen van Nieuw Dak in Kolderbos loopt, evalueren

 

ga terug