Toermalien krijgt zijn nieuwe bewoners op 25 september 2012

De 270 bewoners van Heiderust en Herfstvreugde verhuisden naar het nieuwe rust- en verzorgingscentrum Toermalien

ga terug