Archief van de rubriek: ‘Carnaval’

58ste Internationale Carnavalstoet Deel 1 - 9 februari 2013

Duizenden mensen trotseerden de koude om naar de prachtige internationale carnavalstoet in Genk te komen kijken. Meer dan 50 wagen en groepen trokken door de Genkse straten

Bekijk de reportage


Burgemeester draagt macht over - 9 februari 2013

Na de Carnavalstoet doorheen de straten van Genk worden de sleutels van de stad door de burgemeester overgedragen aan de Prins Carnaval. Vanaf dan heerst Carnaval over Genk tot en met dinsdagavond

Bekijk de reportage


Jeugdcarnavalstoet van Dieter I - 8 februari 2013

Stadsjeugdprins Dieter de eerste mocht zijn jeugdcarnavalstoet bekijken vanop zijn prinsenwagen.

Bekijk de reportage


Stadsjeugdprins Dieter I ontvangt prinsen en prinsessen - 6 februari 2013

Alle basisscholen die meegaan in de jeugdcarnavalstoet kiezen een prins of prinses. Stadsjeugdprins Dieter I ontving al zijn collega’s op het stadhuis

Bekijk de reportage


700 senioren op hun Carnavalszitting - 22 januari 2013

De seniorenzitting was dit jaar ook weer sfeervoller dan de echte Prinsenpronkzitting

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting deel 1 - 19 januari 2013

De Prinsenpronkzitting begint steeds met de troonsafstand van de Carnavalprins van het vorige jaar

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting deel 2 - 19 januari 2013

In dit deel van de Prinsenpronkzitting wordt de nieuwe Prins Carnaval aangesteld

Bekijk de reportage


Orde van de Gulle Lach - 19 januari 2013

Indra Dewitte van de Zevende Dag wordt opgenomen in de Orde van de Gulle Lach

Bekijk de reportage


De Ghesellen sluiten Carnaval mee af - 21 februari 2012

Al voor de 4oste keer brengen De Ghesellen, de Genkse straattheatergroep een wagenspel op de afsluiting van de carnavalactiviteiten op de avond van Vette Dinsdag.

Bekijk de reportage


Prins Carnaval geeft de stadssleutels terug - 21 februari 2012

Dinsdagavond van de carnavalweek, na de verbranding van Malbroeck op het Stadsplein, gaat de Prins met zijn gevolg naar de burgemeester. Hier zullen de sleutels terug gegeven worden aan de burgemeester. het rijk van Prins gert I is dan uit. Het officiële einde is het afleggen van de attributen door de prins en zijn gevolg.

Bekijk de reportage


Hanenvangen en de verbranding van Malbroeck - 21 februari 2012

Vaste onderdelen van het afsluiten van Carnaval op het Stadsplein zijn buiten het wagenspel van De Ghesellen ook het Hanenvangen en de vergranding van Malbroeck. Nadien is er nog lekkere erwtesoep voorzien

Bekijk de reportage


Carnavalstoet Deel 2 - 18 februari 2012

Het vervolg van de Carnavalstoet

 

Bekijk de reportage


Internationale Carnavalstoet (deel 1) - 18 februari 2012

Er was weer heel veel volk naar Genk-Centrum gekomen om de Internationale Carnavalstoet te bekijken. Bronnen spreken van 50.000 toeschouwers. Niet minder dan 56 groepen en schitterende wagens vormden de prachtige narrenoptocht.

Bekijk de reportage


Kindercarnavalstoet - 17 februari 2012

2500 kinderen van 9 Genkse basisscholen liepen mee in de kindercarnavalstoet georganiseerd door de Jeugddienst en de Spasbinken

Bekijk de reportage


Seniorenzitting - 24 januari 2012

De Seniorenraad, de sociale dienst van Stad Genk, de verschillende seniorenverenigingen, de Dienstencentra  en de Spasbinken organiseren na  de Prinsenpronkzitting een Seniorenzitting. Hierop doet het seniorenprinsenpaar van het vorige carnavaljaar afstand van de macht en wordt het nieuwe prinsenpaar aangesteld. Er waren meer dan 800 senioren en medioren aanwezig

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting (deel 2) - 21 januari 2012

Het tweede belangrijk gebeuren tijdens de prinsenpronkzitting is de aanstelling van de nieuwe Prins Carnaval voor het jaar 2012-2013. Het werd gert Remans, als Prins Gert I

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting Spasbinken (Deel 1) - 21 januari 2012

Een hoogtepunt in het Genks Carnavalgebeuren in Genk is de grandioze Prinsenpronkzitting. Hier wordt dan de oude prins onttroond, terwijl de nieuwe prins wordt voorgesteld.

Bekijk de reportage


Sven Ornelis krijgt Orde van de Gulle Lach - 21 januari 2012

In de rand van het Carnavalgebeuren wordt de Orde van de Gulle Lach uitgereikt. Dit gebeurde nu al voor de 42ste maal.

Bekijk de reportage


Carnavalseizoen geopend in Genk - 11 november 2011

Traditioneel begint het nieuwe Carnavalseizoen op de elfde van de elfde. In Genk wordt de start gegeven met de aanstelling van de nieuwe Stadsjeugdprins. Jefke Bergmans of Jef I werd aangesteld als nieuwe Jeugdprins. Hij is 11 jaar en de zoon van de 39ste Stadsprins Jan Bergmans. Jef heeft nog een oudere zus van 12 en een jongere broer van 8. Hij speelt volleybal bij Racing Genk en is lid van het zangkoor Popcorn van Termien.

Bekijk de reportage


Wagenspel van De Ghesellen - 8 maart 2011

Op Vette dinsdag speelt de toneelgroep De Ghesellen altijd een wagenspel als aanzet van de afsluitingsfestiviteiten van het Genkse carnaval

Bekijk de reportage


Prins Koen I geeft sleutels terug - 8 maart 2011

Officieel eindigt carnaval in Genk wanneer de Prins de sleutels van de stad, die hij gekregen heeft na de stoet, teruggeeft aan de burgemeester

Bekijk de reportage


Hanenvangen en Malbroek - 8 maart 2011

Op Vette Dinsdag om 19u11 eindigt carnaval in Genk Na het wagenspel van de toneelgroep Vitamientje is het tijd voor hanenvangen en voor het proces van Malbroek.

Onze sponsor van de Carnavalfilmpjes “Lederwaren Fantasia” laat weten dat de winkel elke  maandag gesloten is

Bekijk de reportage


Koen I krijgt de stadssleutels - 5 maart 2011

Na de carnavalstoet krijgt de stadsprins traditioneel de stadsleutels, met andere woorden de macht over stad Genk tot en met vette dinsdag.

Bekijk de reportage


Internationale Carnavalstoet (Deel3) - 5 maart 2011

Spijts de kou, toch 60.000 toeschouwers voor de internationale carnavalstoet in Genk

Bekijk de reportage


Internationale Carnavalstoet (deel 2) - 5 maart 2011

De internationale carnavalstoet trekt door de Genkse straten. De sponsor van de carnavalreportages “Lederwaren Fantasia” laat weten dat de winkel in de toekomst op maandag gesloten is

Bekijk de reportage


Internationale Carnavalstoet (deel1) - 5 maart 2011

60.000 toeschouwers waren afgezakt naar het centrum van Genk om er de internationale carnavalstoet te bekijken. Bijna 60 groepen uit binnen- en buitenland trokken door de stad. De sponsor van de carnavalreportages “Lederwaren Fantasia” laat weten de winkel, in de toekomst ook op maandag gesloten is

Bekijk de reportage


Kindercarnavalstoet - 4 maart 2011

Een tiental basisscholen doen mee aan de kindercarnavalstoet ingericht door de Orde van de Spasbinken en de Dienst Jeugd van stad Genk. Zo’n 2500 enthousiaste verklede kinderen liepen doorheen Genk-centrum.

Bekijk de reportage


Jeugdprinsen en -prinsessen - 2 maart 2011

Carnaval is in basisscholen een lesonderwerp. 9 basisscholen gaan nog verder en verkiezen een jeugdprins of -prinses.  Samen met hun prinsen nemen ze dan ook deel aan de kinderstoet op vrijdagnamiddag. De hoogheden waren niet weinig fier toen ze hun medaile ontingen van  Jeugdprins Dylan I en van Carnavalprins Koen I.

Bekijk de reportage


Sef Vergoossen is “de opregte Leugeneer” - 1 maart 2011

Carnavalverenigingen van Nederlands en Belgisch Limburg verlenen elk jaar de titel van “Opregte Leugeneer” aan een persoonlijkheid uit de beide Limburgen. De carnavalisten kwamen met de trein naar de Cristal Arena in Waterschei.

Bekijk de reportage


Carnavalsmis - 27 februari 2011

Tradtioneel komen de Genkse Carnavalsverenigingen, de zondag voor het Genkse Carnaval, naar de Sint Martinuskerk om er een Carnavalsmis te  vieren.  Het Genks Jeugdorkest verzorgde de muziek

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting (2) - 1 februari 2011

Jaarlijkse Prinsenpronkzitting van de Orde van de Spasbinken

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting (1) - 1 februari 2011

Ook dit jaar was de Prinsenpronkzitting een grote carnavaleske show met zeer veel ambiance

Bekijk de reportage


Aanstelling nieuwe Carnavalprins - 1 februari 2011

Op de Prinsenpronkzitting van de Orde van de Spasbinken wordt jaarlijks de nieuwe Carnavalprins voorgesteld. Prins Koen I volgt Rob III op

Bekijk de reportage


Seniorenprinsenpaar aangesteld - 1 februari 2011

De laatste jaren organiseren de Dientsencentra, de Dienst Sociaal Welzijn, de Seniorenraad en de Spasbinken een succesvolle seniorenzitting in de Limburghal. Ook nu weer amuseerden meer dan 600 senioren zich met een vervroegd Carnaval

Bekijk de reportage


Waalse broers krijgen Gulle Lach - 29 januari 2011

Op de vooravond van de Prinsenpronkzitting van de Spasbinken wordt de Orde van de Gulle Lach uitgereikt. De Waalse journalistenbroers Fréderic en Christophe Deborsu kregen deze orde. De Gouden Legpenning ging naar het Carnavalduo Domm & Dööl uit Kelmis

Bekijk de reportage


Jeugdprins Dylan I aangesteld - 11 november 2010

Het carnavalseizoen wordt gestart op 11 november. Dan wordt de nieuwe jeugdprins voor het nieuw seizoen aangesteld. Dit jaar is het Dylan I

Bekijk de reportage


Einde carnaval in Genk - 16 februari 2010

Na de verbranding van Malbroeck gaat het hele Carnavalsgezelschap naar het Stadhuis waar Prins Rob III de macht terug geeft aan Burgemeester Wim Dries.

Bekijk de reportage


Officieel einde Carnaval - 16 februari 2010

Op Vette Dinsdag wordt Malbroeck verbrand. Dit luidt meteen het einde van Carnaval in. Vooraf is er altijd een wagenspel opgevoerd door De Ghesellen. Malbroeck stelt de gehate Hertog van Marlborough voor die in de 18de eeuw in onze gebieden slag leverde en daardoor een slecht reputatie kreeg 

Bekijk de reportage


Machtsoverdracht - 13 februari 2010

Traditioneel geeft de burgemeester met Carnaval de macht over aan de Prins en diet voor 4 dagen. Tijdens de plechtigheid werden ook een aan geschenken gegeven en gaf de prins ook nog  medailles aan enkele personen die Carnaval in Genk een warm hart toedragen

Bekijk de reportage


Carnavalstoet - 13 februari 2010

Het was weer een schitterende carnavalstoet. De vrieskou had de 50.000 toeschouwers niet thuis kunnen houden…en ze hadden gelijk ook.

Bekijk de reportage


3000 kinderen vieren Carnaval - 12 februari 2010

In de Kindercarnavalstoet liepen bijna 3000 kinderen uit Genkse basisscholen. Het was erg koud, maar dat lieten de jonge carnavalgekken niet aan hun hart komen

Bekijk de reportage


Eretitel “Opregte leugeneer” - 9 februari 2010

Al enkele jaren komt de Nederlands-Limburgerse carnavalgroep van de “Opregte Leugeneer” naar Genk om de carnavaleske eretitel van Opregte Leugeneer uit te delen aan een Genkse vooraanstaande. Erik Gerits kreeg de titel voor de tweede maal…

Bekijk de reportage


Grandioze Seniorenzitting - 3 februari 2010

De Spasbinken organiseren elk jaar in samenwerking met de Dienstencentra, de Dienst Sociaal Welzijn en de Seniorenraad een carnavalzitting voor senioren en medioren. Dit jaar waren ze  met meer dan 700 feestneuzen, die zich kostelijk amuseerden aan een schitterend carnavalprogramma

Bekijk de reportage


Echte Carnavaleske Prinsenpronkzitting - 23 januari 2010

Dit jaar organiseerden de Spasbinken een Prinsenpronkzitting met veel ambiance. De meer dan 900 aanwezigen amuseerden zich kostelijk met een echt carnavalesk programma

Bekijk de reportage


Prinsenpronkzitting (1) - 23 januari 2010

Meer dan 900 toeschouwers waren aanwezig op de Prinsenpronkzitting van de Spasbinken.

Bekijk de reportage


Nationale Orde van de Gulle Lach - 23 januari 2010

Tijdens het Carnavalseizoen wordt de Nationale Orde van de Gulle Lach en de Gouden Legpenning uitgereikt voor de Prinsenpronkzitting. Ereburgemeester Jef Gabriels kreeg de Nationale Orde

Bekijk de reportage


Kindercarnavalzitting cv Kolderkastaars - 16 januari 2010

In de Genkse Carnavalkalender is de kindercarnavalzitting van de Kolderkastaars een hoogtepunt. Dit jaar hebben de Kolderkastaars geen jeugdprins maar wel een jeugdprinses.

Bekijk de reportage


Carnavalseizoen opnieuw gestart - 25 november 2009

Op 11 november gaat elk jaar het Carnavalseizoen van start. In Genk gebeurt dit met de aanstelling van de nieuwe Stadsjeugdprins, terwijl de jeugdprins van het voorbije jaar Jeugdgrootvorst wordt. 

Bekijk de reportage


Carnaval bij de kleinsten - 25 februari 2009

Instapje vierde Carnaval. Instapje is een project van de Opvoedingswinkel om ouders en kinderen voor te bereiden op het kleuteronderwijs, vooral bij die gezinnen waar vroeg naar school gaan geen traditie is

Bekijk de reportage


Prachtige Carnavalstoet - 21 februari 2009

Naar schatting 40.000 toeschouwers stonden in de straten van Genk om de prachtige carnavalstoet met niet minder dan 57 praalwagens te bekijken.

Bekijk de reportage